MH कारखाना टूर

थ्रेड फैक्टरी सिलाई

Bobbin Winder

Bobbin Winder

उच्च तापमान र उच्च रक्तचाप डाइमिङ

उच्च तापमान र उच्च रक्तचाप डाइमिङ

उच्च तापमान / उच्च दबाव रंगाई मिसिन

उच्च तापमान / उच्च दबाव रंगाई मिसिन

साधारण पागोडा घुमाउने मिसिन

साधारण पागोडा घुमाउने मिसिन

कढाई थ्रेड फैक्टरी

Slack Winding

Slack Winding

सामान्य तार घुमाउने मिसिन

सामान्य तार घुमाउने मिसिन

रिवाइन्डिंग

रिवाइन्डिंग

Hank

Hank

दुबै प्रकारको ट्विस्टर

दुबै प्रकारको ट्विस्टर

उल्टो यार्न

उल्टो यार्न

रंगाई मशीनरी र उपकरण

रंगाई मशीनरी र उपकरण